Atribuții Generale:

– Monitorizează sursele de informare cu specific în domeniul achizitiilor (SEAP sau alte surse);
– Analizează criteriile de calificare ale achizițiilor publice/licitațiilor;
– Analizează cerințele din caietul de sarcini;
– Pregătește și elaborează documentele în concordanță cu cerintele de calificare solicitate de autoritatea contractantă;
– Identifică obstacolele și riscurile ce pot apărea în procesul de licitare și le escaladează în vederea închiderii ofertei în condiții optime și de timp;
– Sintetizează și analizează cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
– Întocmește oferta tehnică în conformitatea cu cerințele autorității contractante;
– Colaborează cu toate departamentele implicate în procesul de ofertare;
– Redactează documentele de calificare și întrebările și/sau solicitările de clarificare.
– Solide cunoștințe de MS Office;
– Excelente cunoștințe privind legea achizițiilor publice;
– Bună cunoaștere și stăpânire a platformei SEAP;
– Experiență de lucru, minim 2 ani, într-o poziție similara (servicii de securitate – constituie avantaj);
– Capacitate de sinteză, organizare, atenție la detalii;
– Aptitudini de comunicare și negociere;
– Capacitate de a lucra eficient in echipă;
– Bune cunoștințe de limbă engleză (scris/citit/vorbit);
– Carnet de conducere categoria B

Aplică acum cv-ul pe adresa de mail resurse@alistar-security.ro și poți să contribui și tu la succesul echipei noastre!

Mult succes tuturor candidaților!

 

Alistar Security angajeaza agenti de securitate si agenti de interventie in Bucuresti si Ilfov.

Atributiunile postului:
• Sa cunoasca si sa respecte indatoririle care ii revin;
• Este direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate;
• Mentine ordinea în cadrul obiectivului si intervine operativ în caz de necesitate in limita prevederilor legislatiei in viguare si a planului de paza.
• Execută zilnic sarcinile de serviciu stabilite in planul de paza si regulamentul intern al obiectivului;
• Sesizează în scris imediat beneficiarul si şeful direct atunci când observa fapte sau evenimente care contravin Regulamentul Intern al obiectivului si procedurilor firmei Alistar Security
• Respectă normele de timp, normele consumurilor de materiale stabilite şi acţionează permanent în vederea reducerii acestora;
• Atunci când constată pierderi de apă potabila , apă caldă , sau agent termic, ia toate măsurile ce se impun în vederea eliminării sau diminuării acestora conform prevederilor Planului de paza;
• Execută, în caz de incendiu, atribuţiile pe linie SU conform  prevederilor Planului de paza;
• Execută orice alte dispoziţii primite de la conducerea beneficiarului (conform prevederilor Planului de paza) sau de la superiorii directi.

Aplica acum cv-ul pe adresa de mail resurse@alistar-security.ro si poti sa contribui si tu la succesul echipei noastre!
Mai multe informatii legate de posturile disponibile puteti obtine si la numarul de telefon 0737 544 009.
Mult succes candidatilor!

Atributii Generale:

• Inregistreaza evenimentele din zona de competenta si raporteaza prompt
catre factorii de raspundere (agenti interventie, inspector operatii etc);
• Respecta procedurilor existente si protejeaza informatiile confidentiale;
• Pregateste rapoarte lunare si anuale pe statii;
• Completeaza şi actualizeaza înregistrările operative;
• Monitorizeaza funcţionarea aparaturii;
• Asigura fluxul de informaţii;
• Coordoneaza acţiunile de intervenţie de la inceputul actiunii pana la finalizarea acesteia;
• Participa la activităţi în echipă;
• Creeaza şi menţine climatul de muncă;
• Planifica activităţi;
• Autoperfectionare si pregatire continua.

Aplica acum cv-ul pe adresa de mail resurse@alistar-security.ro si poti sa contribui si tu la succesul echipei noastre!